Browsing by Titles

Jump to
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:

Showing results 1 to 21 of 21

Issue Date Title Author(s) Journal View
2014-08

Nam, Gwang-Hee Baek, Seong-Ho Cho, Chang-Hee Park, Il-Kyu

Royal Society of Chemistry, 2014-08

767
2014-02

Sohn, Jung Inn Jung, Yong-Il Baek, Seong-Ho Cha, SeungNam Jang, Jae Eun Cho, Chang-Hee Kim, Jae Hyun Kim, Jong Min Park, Il-Kyu

Nanoscale, v.6, no.4, pp.2046 - 2051, 2014-02

49
2017-08

Baek, Seong Ho Park, Il-Kyu

세라믹공정연구센터, 2017-08

692
2018-03

Jang, A-Rang Lee, Young-Woo Lee, Sang-Seok Hong, John Baek, Seong-Ho Pak, Sangyeon Lee, Juwon Shin, Hyeon Suk Ahn, Docheon Hong, Woong-Ki et al

Royal Society of Chemistry, 2018-03

639
2021-04

Cho, Seung-Bum Jung, Jin-Woo Kim, Yoon Seok Cho, Chang-Hee Park, Il-Kyu

Royal Society of Chemistry, 2021-04

312
2017-12

Cho, Chang-Hee Kang, Jang-Won Park, Il-Kyu Park, Seong-Ju

한국물리학회, 2017-12

783
2013-09

Baek, Seong-Ho Park, Jung-Soo Jung, Yong-Il Park, Il-Kyu Kim, Jae Hyun

American Scientific Publishers, 2013-09

602
2012-01 578
2013-11

Jung, Yong-Il Baek, Seong-Ho Park, Il-Kyu

Elsevier Sequoia, 2013-11

482
2015-03

Hasan, Md Roqibul Baek, Seong-Ho Seong, Kwang Su Kim, Jae Hyun Park, Il-Kyu

American Chemical Society, 2015-03

569
2015-03

Hasan, Md Roqibul Baek, Seong-Ho Seong, Kwang Su Kim, Jae Hyun Park, Il-Kyu

ACS Applied Materials & Interfaces, v.7, no.10, pp.5768 - 5774, 2015-03

27
2015-09

Sohn, Jung Inn Cha, Seung Nam Kim, Jong Min Baek, Seong-Ho Kim, Jae Hyun Jang, Jae Eun Jung, Yong-Il Park, Il-Kyu

Korean Physical Society, 2015-09

665
2015 442
2019-08

Choi, Geon-Ju Baek, Seong-Ho Lee, Sang-Seok Khan, Firoz Kim, Jae Hyeon Park, Il-Kyu

Elsevier BV, 2019-08

574
2019-08

Choi, Geon-Ju Baek, Seong-Ho Lee, Sang-Seok Khan, Firoz Kim, Jae Hyeon Park, Il-Kyu

Journal of Alloys and Compounds, v.797, pp.945 - 951, 2019-08

3
2015-08

Jung, Da-Yang Baek, Seong-Ho Hasan, Md Roqibul Park, Il-Kyu

Elsevier, 2015-08

536
2020-08

Baek, Seong-Ho Jeong, Young-Min Kim, Dong Yeon Park, Il-Kyu

Elsevier BV, 2020-08

492
2013-05

Noh, Bum-Young Baek, Seong-Ho Jung, Yong-Il Kim, Jae Hyun Park, Il-Kyu

Journal of Nanoscience and Nanotechnology, v.13, no.5, pp.3335 - 3340, 2013-05

26
2019-05

Jo, Sunghwan Jung, Jin-Woo Baik, Jaeyoung Kang, Jang-Won Park, Il-Kyu Bae, Tae-Sung Chung, Hee-Suk Cho, Chang-Hee

Royal Society of Chemistry, 2019-05

583
2019-05

Jo, Sunghwan Jung, Jin-Woo Baik, Jaeyoung Kang, Jang-Won Park, Il-Kyu Bae, Tae-Sung Chung, Hee-Suk Cho, Chang-Hee

Nanoscale, v.11, no.18, pp.8706 - 8714, 2019-05

3
2017

Cho, Deok-Ki Lee, Sang-Seok Lim, Ji-Soo Baek, Seong-Ho Park, Il-Kyu

Elsevier Ltd, 2017

511
1

BROWSE