1. Journal Articles 76

Issue Date Title First-Author(s) Citation Views
2020

Shin, Eun Jung; Yeo, Hong Goo; Yeon, Ara; Jin, Changzhu; Park, Wonki; Lee, Sung-Chul; Choi, Hongsoo

Micromachines, 11(6), 1-17

24
2020

Choi, Hongsoo; Lee, Dong-Weon; Lee, Jeong-Bong; Kim, Sang-Jae

Micromachines, 11(9), 874

22
2020

Kim, Eunhee; Jeon, Sungwoong; An, Hyun-Kyu; Kianpour, Mehrnoosh; Yu, Seong-Woon; Kim, Jin-young; Rah, Jong-Cheol; Choi, Hongsoo

Science Advances, 6(39), eabb5696

111
2020

Park, Jinhyoung; Lee, Changyang; Lee, Junsu; Ha, Jung-Ik; Choi, Hongsoo; Chang, Jin Ho

IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 67(6), 1797-1805

141
2020

Lee, Min Young; Kim, Young Cheol; Jang, Jongmoon; Jung, Jae Yun; Choi, Hongsoo; Jang, Jeong Hun; Choung, Yun-Hoon

Acta Oto-Laryngologica, 140(09), 713-722

115
2020

Dong, Mei; Wang, Xiaopu; Chen, Xiang-Zhong; Mushtaq, Fajer; Deng, Siyu; Zhu, Caihong; Torlakcik, Harun; Terzopoulou, Anastasia; Qin, Xiao-Hua; Xao, Xuanzhoing; Puigmarti-Luis, Josep; Choi, Hongsoo; Pego, Ana Paula; Shen, Qun-Dong; Nelson, Bradley J.; Pane, Salvador

Advanced Functional Materials, 30(17), 1910323

391
2020

Lee, Seungmin; Kim, Jin-young; Kim, Junyoung; Hoshiar, Ali Kafash; Park, Jongeon; Lee, Sunkey; Kim, Jonghyun; Pane, Salvador; Nelson, Bradley J.; Choi, Hongsoo

Advanced Healthcare Materials, 9(7), 1901697

354
2020

Hwang, Junsun; Kim, Jin-Young; Choi, Hongsoo

Intelligent Service Robotics, 13(1), 1-14

278
2020

Yeo, Hong Goo; Jung, Joontaek; Sim, Minkyung; Jang, Jae Eun; Choi, Hongsoo

Sensors, 30(1), 315

250
2019

Yeo, Hong Goo; Choi, Junhee; Jin, Changzhu; Pyo, Seonghun; Roh, Yongrae; Choi, Hongsoo

Sensors, 19(23), 5155

257
2019

Gyak, Ki-Won; Jeon, S.; Ha, Laura; Kim, Sang Won; Kim, Jin-Young; Lee, K.-S.; Choi, H.; Kim, Dong-Pyo

Advanced Healthcare Materials, 8(21)

249
2019

Jong, Jongmoon; Kim, Jin-young; Kim, Yeong Cheol; Kim, Sangwon; Chou, Namsun; Lee, Seungmin; Choung, Yun-Hoon; Kim, Sohee; Brugger, Juergen; Choi, Hongsoo; Jang, Jeong Hun

Advanced Healthcare Materials, 8(20)

361
2019

Sim, Minkyung; Lee, Kyung Hwa; Shin, Kwonsik; Shin, Jeong Hee; Choi, Ji-Woong; Choi, Hongsoo; Moon, Cheil; Kim, Hyun Sik; Cho, Yuljae; Cha, Seung Nam; Jung, Jae Eun; Sohn, Jung Inn; Jang, Jae Eun

Soft Robotics, 6(6), 745-759

464
2019

Park, Jongeon; Jin, Chae-won; Lee, Seungmin; Kim, Jin-Young; Choi, Hongsoo

Advanced Healthcare Materials, 8(16), 1900213

329
2019

Kim, Junyoung; Choi, Hongsoo; Kim, Jonghyun

IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 24(3), 1096-1105

374
2019

Jeon, Sungwoong; Kim, Sangwon; Ha, Shinwon; Lee, Seungmin; Kim, Eunhee; Kim, So Yeun; Park, Sun Hwa; Jeon, Jung Ho; Kim, Sung Won; Moon, Cheil; Nelson, Bradley J.; Kim, Jin-Young; Yu, Seong-Woon; Choi, Hongsoo

Science Robotics, 4(30), eaav4317

468
ACCE

Kim, Junyoung; Choi, Hongsoo; Kim, Jonghyun

IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 1-1

369
2019

Alcantara, Carlos C. J.; Kim, Sangwon; Lee, Sunkey; Jang, Bumjin; Thakolkaran, Prakash; Kim, Jin-Young; Choi, Hongsoo; Nelson, Bradley J.; Pane, Salvador

Small, 15(16)

456
2018

Jeon, Sungwoong; Hoshiar, Ali Kafash; Kim, Sangwon; Lee, Seungmin; Kim, Eunhee; Lee, Sunkey; Kim, Kangho; Lee, Jeong Hun; Kim, Jin-young; Choi, Hong Soo

Micro and Nano Systems Letters, 6(1)

391
2019

Kim, Ga-Yeon; Peddigari, Mahesh; Lim, Kyung-Won; Hwang, Geon-Tae; Yoon, Woon-Ha; Choi, Hongsoo; Lee, Jung Woo; Ryu, Jungho

Electronic Materials Letters, 15(1), 61-69

374
1 2 3 4

BROWSE