1. Journal Articles 8

Issue Date Title First-Author(s) Citation Views
2019

Park, Hyunhee; Chung, Kyung Min; An, Hyun-Kyu; Gim, Ji-Eun; Hong, Jihyun; Woo, Hanwoong; Cho, Bongki; Moon, Cheil; Yu, Seong-Woon

Frontiers in Molecular Neuroscience, 12

7
2019

Cho, Hyo Min; Ryu, Jae Ryun; Jo, Youhwa; Seo, Tae Woong; Choi, Ye Na; Chung, Jee Min; Cho, Bongki; Kang, Ho Chul; Yu, Seong-Woon; Yoo, Soon Ji; Kim, Hyun; Sun, Woong

Molecular Cell, 73(2), 364-+

40
2017

Cho, Bongki; Cho, Hyo Min; Jo, Youhwa; Kim, Hee Dae; Song, Myungjae; Moon, Cheil; Kim, Hyongbum; Kim, Kyungjin; Sesaki, Hiromi; Rhyu, Im Joo; Kim, Hyun; Sun, Woong

Nature Communications, 8

217
2017

Yoo, Seung-Jun; Cho, Bongki; Lee, Deokho; Son, Gowoon; Lee, Yeong-Bae; Han, Hyung Soo; Kim, Eunjoo; Moon, Chanil; Moon, Cheil

Cell Death & Disease, 8

410
2015

Kim, Hyun Jung; Shaker, Mohammed R.; Cho, Bongki; Cho, Hyo Min; Kim, Hyun; Kim, Joo Yeon; Sun, Woong

Scientific Reports, 5

245
2015

Kim, So Yeun; Mammen, Alex; Yoo, Seung Jun; Cho, Bongki; Kim, Eun Kyoung; Park, Jong-In; Moon, Cheil; Ronnett, Gabriele V.

Journal of Neurochemistry, 134(3), 486-498

196
2018

Kim, Jae Yeon; Rasheed, Ameer Abu Bakr; Yoo, Seung Jun; Kim, So Yeon; Cho, Bongki; Son, Go Woon; Yu, Seong Woon; Chang, Keun-A; Suh, Yoo-Hun; Moon, Cheil

BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, 495(1), 533-538

179
2017

Yoo, Seung Jun; Lee, Ji Hye; Kim, So Yeon; Son, Go Woon; Kim, Jae Yeon; Cho, Bongki; Yu, Seong Woon; Chang, Keun A; Suh, Yoo Hun; Moon, Che Il

Cell Death & Disease, 8(8), e2977

142
1

BROWSE