1. Journal Articles 8

Issue Date Title First-Author(s) Citation Views
2019

Jung, Seonghee; Choe, Seongwon; Woo, Hanwoong; Jeong, Hyeonjeong; An, Hyun-Kyu; Moon, Hyewon; Ryu, Hye Young; Yeo, Bo Kyoung; Lee, Ye Won; Choi, Hyosun; Mun, Ji Young; Sun, Woong; Choe, Han Kyoung; Kim, Eun-Kyoung; Yu, Seong-Woon

Autophagy

102
2019

Lee, Soo Min; Kim, Jeongah; Hee-Dae Kim; Chung, Sooyoung; Kim, Kyungjin; Choe, Han Kyoung

Molecules and Cells, 42(5), 418-425

132
2018

Kim, Jeongah; Jang, Sang Won; Choi, Mijung; Chung, Soo Young; Choe, Young Shik; Choe, Han Kyoung; Son, Gi Hoon; Rhee, Kun Soo; Kim, Kyungjin

Molecules and Cells, 41(8), 742-752

225
2017

Park, Seongjun; Guo, Yuanyuan; Jia, Xiaoting; Choe, Han Kyoung; Grena, Benjamin; Kang, Jeewoo; Park, Jiyeon; Lu, Chi; Canales, Andres; Chen, Ritchie; Yim, Yeong Shin; Choi, Gloria B.; Fink, Yoel; Anikeeva, Polina

NATURE NEUROSCIENCE, 20(4), 612-+

193
2019

Kim, Keetae; Choe, Han Kyoung

Mechanisms of Ageing and Development, 177, 74-79

251
2017

Kim, Jeong-Ah; Jang, Sang Won; Choe, Han Kyoung; Chung, Soo-Young; Son, Gi-Hoon; Kim, Kyung Jin

Molecules and Cells, 40(7), 450-456

505
2016

Jeong, Byeong Ha; Hong, Jin Hee; Kim, Hyun; Choe, Han Kyoung; Kim, Kyung Jin; Lee, Kyoung J.

Scientific Reports, 6

337
2015

Song, Hyundong; Moon, Minho; Choe, Han Kyoung; Han, Dong-Hee; Jang, Changhwan; Kim, Ahbin; Cho, Sehyung; Kim, Kyungjin; Mook-Jung, Inhee

Molecular Neurodegeneration, 10

444
1

BROWSE