1. Journal Articles 32

Issue Date Title First-Author(s) Citation Views
2018

Liu, Kai; Zhang, Hao; Ng, Joseph Kee-Yin; Xia, Yusheng; Feng, Liang; Lee, Victor C. S.; Son, Sang Hyuk

IEEE Transactions on Industrial Informatics, 14(3), 898-908

27
ACCE

Dai, P.; Liu, K.; Wu, X.; Liao, Y.; Lee, V.C.; Son, Sang Hyuk

IEEE Transactions on Vehicular Technology

40
ACCE

Dai, P.; Liu, K.; Feng, L.; Zhang, H.; Lee, V.C.S.; Son, Sang Hyuk; Wu, X.

IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems

23
2017

Kwon, Seong Kyung; Hyun, Eu Gin; Lee, Jin Hee; Lee, Jong Hun; Son, Sang Hyuk

Optical Engineering, 56(11)

60
2016

권성경; 이종훈; 손상혁; 현유진; 이진희

대한임베디드공학회논문지, 11(5), 267-276

78
2016

Dai, PL[Dai, Penglin]; Liu, K[Liu, Kai]; Feng, L[Feng, Liang]; Zhuge, QF[Zhuge, Qingfeng]; Lee, VCS[Lee, Victor C. S.]; Son, SH[Son, Sang H.]

Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 71, 313-332

124
2016

Zhang, DS[Zhang, Desheng]; He, T[He, Tian]; Zhang, F[Zhang, Fan]; Lu, MM[Lu, Mingming]; Liu, YH[Liu, Yunhuai]; Lee, HJ[Lee, Haengju]; Son, SH[Son, Sang H.]

ACM Transactions on Sensor Networks, 12(3)

91
2016

Dai, PL[Dai, Penglin]; Liu, K[Liu, Kai]; Zhuge, QF[Zhuge, Qingfeng]; Sha, EHM[Sha, Edwin H. -M.]; Lee, VCS[Lee, Victor Chung Sing]; Son, SH[Son, Sang Hyuk]

IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 17(7), 1956-1967

130
2016

Liu, K[Liu, Kai]; Ng, JKY[Ng, Joseph K. Y.]; Lee, VCS[Lee, Victor C. S.]; Son, SH[Son, Sang H.]; Stojmenovic, I[Stojmenovic, Ivan]

IEEE: ACM Transactions on Networking, 24(3), 1759-1773

112
2014

Won, Myoung Gyu; Park, Tae Joon; Son, Sang Hyuk

IEEE Communications Letters, 18(5), 809-812

88
2013

Park, Homin; Park, Tae Joon; Son, Sang Hyuk

International Journal of Smart Home, 7(2), 85-96

122
2014

Liu, K[Liu, Kai]; Lee, VCS[Lee, Victor Chung Sing]; Ng, JKY[Ng, Joseph Kee-Yin]; Chen, J[Chen, Jun]; Son, SH[Son, Sang Hyuk]

IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 15(6), 2419-2431

115
2016

Liu, K[Liu, Kai]; Ng, JKY[Ng, Joseph Kee-Yin]; Wang, JH[Wang, Junhua]; Lee, VCS[Lee, Victor C. S.]; Wu, WW[Wu, Weiwei]; Son, SH[Son, Sang Hyuk]

IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 17(6), 1509-1520

127
2016

Son, J[Son, J.]; Park, M[Park, M.]; Won, K[Won, K.]; Kim, Y[Kim, Y.]; Son, S[Son, S.]; McGordon, A[McGordon, A.]; Jennings, P[Jennings, P.]; Birrell, S[Birrell, S.]

International Journal of Automotive Technology, 17(1), 175-181

126
2015

Otten, P[Otten, Paul]; Kim, J[Kim, Jonghyun]; Son, SH[Son, Sang Hyuk]

Sensors, 15(8), 20097-20114

792
2015

Park, Homin; Park, Jongjun; Kim, Hyunhak; Jun, Jongarm; Son, Sang Hyuk; Park, Tae Joon; Ko, JeongGil

IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 45(8), 1151-1164

80
2014

Park, Homin; Basaran, Can; Park, Tae Joon; Son, Sang Hyuk

Sensors, 14(9), 16235-16257

73
2014

Ahn, DaeHan; Kim, Nam Sung; Moon, SangJun; Park, Tae Joon; Son, Sang Hyuk

Sensors, 14(8), 15244-15261

167
2015

Yoon, HJ[Yoon, Hee Jung]; Ra, HK[Ra, Ho-Kyeong]; Park, T[Park, Taejoon]; Chung, S[Chung, Sam]; Son, SH[Son, Sang Hyuk]

Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments, 7(6), 861-877

97
2014

Liu, K[Liu, Kai]; Lee, VCS[Lee, Victor C. S.]; Ng, JKY[Ng, Joseph K. Y.]; Son, SH[Son, Sang H.]; Sha, EHM[Sha, Edwin H. -M.]

ACM Transactions on Embedded Computing Systems, 13

162
1 2

BROWSE