Browsing by Titles

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing results 1 to 9 of 9

Issue Date Title First-Author(s) Journal Views
2020

Hong, Soojin; Chung, Won Jae; Jang, Seokhoon; Yu, Gyeonghwa; Lee, Jun Yeob; Lee, Youngu

Dyes and Pigments, 181, 108534

303
2016

Chung, Seok-Hwan; Noh, Hee Yeon

Optical Materials Express, 6(9)

635
2020

Yun, Hwang-Sik; Noh, Kyeongchan; Kim, Jigeon; Noh, Sung Hoon; Kim, Gi-Hwan; Lee, Woongkyu; Na, Hyon Bin; Yoon, Tae-Sik; Jang, Jaeyoung; Kim, Younghoon; Cho, Seong-Yong

Physica Status Solidi - Rapid Research Letetrs, 14(1)

629
2021

Kim, Mun Kyoung; Lee, Hojeong; Won, Jong Ho; Sim, Woohyeong; Kang, Shin Joon; Choi, Hansaem; Sharma, Monika; Oh, Hyung-Suk; Ringe, Stefan; Kwon, Youngkook; Jeong, Hyung Mo

Advanced Functional Materials

140
2018

Vu Hong Vinh Quy; Vijayakumar, Elayappan; Phuong Ho; Park, Jeong-Hyun; Rajesh, John Anthuvan; Kwon, JongMyeong; Chae, Jiyoung; Kim, Jae-Hong; Kang, Soon-Hyung; Ahn, Kwang-Soon

Electrochimica Acta, 260, 716-725

845
2016

Kim, Jung-Sik; Kang, Jin-Kyu; Hwang, Dae-Kue

APL Materials, 4(9)

611
2020

Kim, Jigeon; Cho, Sinyoung; Dinic, Filip; Choi, Jongmin; Choi, Changsoon; Jeong, Soon Moon; Lee, Jong-Soo; Voznyy, Oleksandr; Ko, Min Jae; Kim, Younghoon

Nano Energy, 75, 104985

343
2022

Kumar, Neetesh; Lee, Hock Beng; Sahani, Rishabh; Tyagi, Barkha; Cho, Sinyoung; Lee, Jong-Soo; Kang, Jae-Wook

Small Methods, 6(2)

111
2021

Yang, Jiwoong; Choi, Moon Kee; Yang, U Jeong; Kim, Seo Young; Kim, Young Seong; Kim, Jeong Hyun; Kim, Dae-Hyeong; Hyeon, Taeghwan

Nano Letters, 21(1), 26-33

360
1

BROWSE